GDPR – ochrana osobních údajů

Kdo je správce?

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby provozovatel webu – fyzická osoba Slávka Hutyrová se sídlem Lechotice 129, 76852, IČ: 07448104 (dále jako „provozovatel“) zpracovával vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Jak údaje získáváme?

 • Pokud zákazník přichází na cvičení jógy bez předchozí rezervace: Provozovatel získává pouze jméno, a to při nákupu předplatného. Tuto   informaci neuchovává, je napsána na permanentce a slouží pouze k identifikaci zákazníka
 • Pokud si zákazník rezervuje cvičení přes rezervační systém Calendiari na webových stránkách , provozovatel získává jméno a příjmení, emailovou adresu a telefonní číslo. Jsou to data nutná k fungování systému. Zároveň prostřednictvím těchto dat zasílá údaje a heslá k přístupu do online lekce, informace o případném zrušení lekcí nebo jiných změnách akcí. Tento systém data uchovává na serverech. Více informací si můžete přečíst zde: https://calendiari.com/cs/zasady-ochrany-osobnich-udaju
 • Komunikace přes kontaktní formulář webu– za účelem jógy, pobytů, kurzů a online kurzů malování mandal nebo jógy, vyhotovení a prodeje mandal získává provozovatel Vaše:
  – Jméno a příjmení
  – Emailovou adresu

 

Účel zpracování vašich osobních údajů

Provozovatel bude vaše osobní údaje zpracovávat za účelem:

 • poskytování služeb v oblasti cvičení jógy, workshopů jógy a malování mandal (živě i online)
  vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení
 • poskytování služeb v oblasti vyhotovění a prodeje mandal,
  vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení, adresa a telefónní číslo pro doručení tovaru
 • vedení účetnictví
  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 

Jak s údaji zacházíme?

Jak bylo již zmíněno výše údaje využíváme k identifikaci zákazníka a k mailové nebo telefonní komunikaci.

 

Jak dlouho údaje uchováváme?

Provozovatel bude vaše osobní údaje zpracovávat, dokud souhlas zákazník neodvolá.

 

Osoby s přístupem k vašim osobním údajům

K vašim osobním údajům bude mít přístup provozovatel. Dále tyto informace poskytujeme z právních důvodů orgánům příslušným k výkonu kontroly nad naší činností.Ostatní informace o Vás třetí straně bez Vašeho souhlasu neposkytujeme.

 

Vaše práva a naše povinnosti související s ochranou vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Můžete požádat o vymazání emailové komunikace a kontaktu, požádat o přehled údajů, které o Vás máme.

Můžete se nás kdykoliv zeptat, jak se s Vašimi údaji nakládá nebo kdy a k jakému účelu byla použita. Tyto informace vás budou na vyžádání poskytnuta provozovatelem.

Vaše práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na slavka.hutyrovamail.com nebo písemně na kontaktní adresu provozovatele uvedenou výše.

 

Povinnost poskytnout osobní údaje

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí vám žádná sankce.

 

Cookies

Webová stránka www.mandalasatma.cz používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.