Základní informace

Pobyt ve studiu a cvičení

Lekce se budou konat minimálně se 3 účastníky, jinak v běžné kapacitě (12 – 15 lidí). Pokud se na lekci přihlásí méně zájemců, než je minimální počet, budete 2 hodiny před začátkem lekce informováni spávou o jejím nekonání. Studio je zaopatřeno dezinfekcí, kterou je povinné použít před i po lekci všemi zúčastněnými. DOdržujte 1,5 metrové odstupy na sportovišti.  Již se nemusí nosit roušky ani respirátory počas lekce

 

Podmínky vstupu: negativní testy, očkování či prodělání nemoci Covid-19

 

 • platný negativní PCR test ne starší než 7 dní
 • platný negativní antigenní test ne starší než 72 hodin
 • platný negativní samotest provedený na místě (test donést s sebou)
 • byli jste očkováni  druhou dávkou a uběhlo 14 dní
 • spadáte do ochranné lhůty 180 dní od prodělání nemoci Covid-19

 

PLNÉ ZNĚNÍ ….Bod I/16 – podmínky pro vstup na sportoviště, do bazénu, sauny nebo wellness

Pro vstup do fitness centra, bazénu, sauny nebo wellness jsou stanoveny následující podmínky:

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o dokončeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi České republiky nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky (písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení) že od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky, nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 nebo RT‑PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
 • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

 

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE KE CVIČENÍ

• Před lekcemi jógy minimálně 2 hodiny nejezte
• Doneste si s sebou pohodlné sportovní oblečení, podložku na cvičení (SportcentrumMalenovice, Jóga sál Holečov a Zenergy Zlín – podložky jsou k dispozici
• Vypněte si zvuk na svých mobilních telefonech
• Buďte dochvilní, ať pozdním příchodem nerušíte ostatní
• Upozorněte mě prosím na vaše zdravotní problémy a omezení
• Pokud vám některá z ásán způsobuje bolest, necvičte ji – respektujte své tělo

Dovolím si použít slova Milana Polášeka z knihy Joga z roku 1985, které bychom měli mí tvšichni stále na paměti, bez rozdílu zda jsme začátečníci nebo pokročilí jogíni….

 • ásanu třeba zaujmout a setrvat v ní s nejmenším možným úsilím
 • cvičení je jemná práce s tělem, ne dřina
 • nepřekročit hranici bolestivosti
 • během výdrže v ásaně udržet soustředěnou pozornost
 • rytmus dýchání má být stále plynulý a nenásilný
 • vyvarovat se švihů, kmitů, náhlých pohybů, pádů, nárazů, úderů a vnějších rušivých vlivů
 • čas výdrže v ásanach třeba zvyšovat velmi pozvolna, postupně
 • netrpělivost, silácky přístup a nepravidelnost jsou příčinami neúspěchu v józe
 • alespoň půl hodiny po cvičení se vyhnout větší tělesné námaze, těžkému jídlu a koupeli
 • i nedokonale prováděné ásany jsou do určité míry účinné; o to více se budeme snažit stále v nich zdokonalovat