Základní informace

ZÁKLADNÍ INFORMACE KE CVIČENÍ

• Před lekcemi jógy minimálně 2 hodiny nejezte
• Doneste si s sebou pohodlné sportovní oblečení, podložku na cvičení (SportcentrumMalenovice, Jóga sál Holečov a Zenergy Zlín – podložky jsou k dispozici
• Vypněte si zvuk na svých mobilních telefonech
• Buďte dochvilní, ať pozdním příchodem nerušíte ostatní
• Upozorněte mě prosím na vaše zdravotní problémy a omezení
• Pokud vám některá z ásán způsobuje bolest, necvičte ji – respektujte své tělo

Dovolím si použít slova Milana Polášeka z knihy Joga z roku 1985, které bychom měli mí tvšichni stále na paměti, bez rozdílu zda jsme začátečníci nebo pokročilí jogíni….

  • ásanu třeba zaujmout a setrvat v ní s nejmenším možným úsilím
  • cvičení je jemná práce s tělem, ne dřina
  • nepřekročit hranici bolestivosti
  • během výdrže v ásaně udržet soustředěnou pozornost
  • rytmus dýchání má být stále plynulý a nenásilný
  • vyvarovat se švihů, kmitů, náhlých pohybů, pádů, nárazů, úderů a vnějších rušivých vlivů
  • čas výdrže v ásanach třeba zvyšovat velmi pozvolna, postupně
  • netrpělivost, silácky přístup a nepravidelnost jsou příčinami neúspěchu v józe
  • alespoň půl hodiny po cvičení se vyhnout větší tělesné námaze, těžkému jídlu a koupeli
  • i nedokonale prováděné ásany jsou do určité míry účinné; o to více se budeme snažit stále v nich zdokonalovat